چاپ پاکت اختصاصی

چاپ پاکت اختصاصی

چاپ پاکت نامه اختصاصی

چاپ پاکت اختصاصی در واقع حکم نماینده ی شما برای شرکت ها و سازمان هایی که با آن ها در ارتباط ستید را دارد. آن ها دقیقا باید کاری را انجام بدهند که اگر شما در آن جا بودید انجام می دادید.  وظیفه اصلی هر پاکت نامه معرفی درست و موثر اهداف سازمان شما می باشد. شما با چاپ پاکت اختصاصی می توانید تبلیغات را با ماندگاری بالا انجام دهید یعنی شما می توانید از طریق چاپ پاکت در ذهن مشتری باقی بمانید.

چاپ پاکت در سایزهای مختلف می تواند نوعی رسانه تجاری چاپی باشد. پاکت نامه می تواند مشخصات شرکت شما مانند نام شرکت، لوگو شرکت، آدرس و شماره تلفن شرکت را در اختیار مخاطبان و مشتریان شما قرار دهد. از پاکت نامه برای قراردادن نامه ها و قرارداد های شرکت استفاده می شود. ابعاد آن متناسب با کاغذ شما طراحی می شود برای مثال اگر کاغذ شما A4 می باشد به متناسبت همان باید از پاکت نامه A4 استفاده شود تا مشکلی برای نامه های اداری شما پیش نیاید.

توصیه ای که به همه ی افرادی که قصد چاپ پاکت اختصاصی را دارند این است که به سراغ طرحی بروند که که قابلیت اعمال بر روی سایز و ابعاد مختلف را داشته باشد.

انواع چاپ پاکت

1- پاکت نامه بزرگ A4 برای کاغذ و اسناد برگه های A4 بدون تا خوردن در دو نوع

(درب روی طول یا عرض)

2- پاکت نامه های معمولی مانند پالتویی یا مخملی که درب دروی طول است. برای کاغذ و ستاد A4 با سه تا

3- پاکت نامه های A5 درب روی طول یا عرض قرار می گیرد. برای اسناد A5 بدون تا یا کاغذ و اسناد A4 با دوتا

4- پاکت نامه ژاپنی (پاکت نامه پالتویی درب روی عرض) برای کاغذ و اسناد A4 با سه تا در دو نوع چسب از وسط یا چسب از کنار